Bazıları anlatır, bazıları öğretir. Biz gelecek inşa ederiz

Hakkımızda

22 yıllık eğitim geçmişimizde fen eğitim adıyla başladığımız bu yolda , bazı mücbir sebeplerden dolayı bilim eğitim kurumu adıyla devam etmiştik. Uzunca bir süredir eski adımızı almayı ve geçmişte sağlamış olduğumuz başarıları başka kurum , kuruluşlara mâl etmemek için Fen Bilimleri Beşyol ismini tekrardan resmi olarak almış bulunmaktayız. Bu kurumsal kimliğimiz hem eski öğrencilerimizin, hem de yeni öğrencilerimizin yararına olacağı açıktır. Geçmişte ve şu anda fen eğitim adıyla başladığımız dönemlerden itibaren binlerce mezun öğrenci verdik. Her biri üniversiteyi bitirmiş ve hemen hemen hepsi kurumsal olarak mesleğini icra etmektedir. Bizlerde bu başarıyı ilime bilime ve Fen'e borçluyuz. Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir. Bizde bu ve bunun gibi düşünceler ile uzunca bir süredir, uzman kadromuz ile çıkmış olduğumuz bu yolda, Fen Bilimleri Beşyol adıyla devam etmeye karar verdik. Yani özetle kurumumuz yeni ismiyle, yani Fen Bilimleri Beşyol adı ile eğitim, öğretim alanlarında faaliyet gösterecektir. Ailelerimize , öğrencilerimize , öğretmenlerimize , çözüm ortaklarımıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın

Eğitim Felsefemiz

Geçmiş, geleceğe yön verir. Nasıl bir gelecek tasarımı yapılmışsa, ona göre geçmiş yazılmıştır.

VIP Fen Bilimleri Okulları’nın eğitim felsefesi Köy Enstitülerinin kuruluş felsefesine bağlı, ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. VIP Fen Bilimleri Okulları’nın temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek Yaşam Yaratıcılarının yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Okullarımızda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ön plana alınmakta olup onları yaşama hazırlarken, yapılan etkinliklerle yaşamın kendisi oluşturulmaktır.

Okullarımızın önemli hedeflerinden biri de demokratik bir toplumun gerekliğini öğrencilere kazandırmaktır. Öğrencilerin düşüncelerini kolay şekilde ifade etmelerinin sağlanması, farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almaktadır.

Okullarımızda her öğrenci birey olarak kabul edilir ve bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına özen gösterilir.  Öğrencilerin farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek verilmesi eğitimin temel işlevleri arasında yer alır.

Öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenir.

Okullarımızda öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, sonuç ve süreç odaklı değerlendirme yöntemleri kullanılır.

Hedeflerimiz

YAŞAM YARATICILARIMIZI;

Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, öz güveni ve öz saygısı gelişmiş,
Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi,
Anadilini doğru ve etkili kullanabilen,
Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,

Bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı,
Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı,
Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen,
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen,
Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen,
İnisiyatif alabilen,
Hayal kurabilen,
Hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen,
İki yabancı dili kullanabilen,
Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi,

BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRMEK.